top of page

MITTAA JA KEHITÄ TYÖNTEKIJÄKOKEMUSTA

Avainlippu Taplause

Hyvä työfiilis ei ole sattumaa, vaan se on seurausta suunnitelmallisesta johtamisesta.

Jäikö jotakin sanomatta tai kuulematta?

Henkilökunta puhuu paljon, mutta jäävätkö jutut puhumisen tasolle. Saatko kahvipöytäkeskustelut talteen? Yleinen löydös henkilöstötutkimuksissa on työntekijöiden tunne, ettei heitä kuunnella tarpeeksi. Yrityksen asiantuntijoiden tieto jää näin hyödyntämättä. Fiilispulssin avulla avaat reaaliaikaisen kanavan henkilöstön kuuntelemiseen.

 

Hyvä työilmapiiri parantaa tuottavuutta ja vähentää poissaoloja. Myös asiakkaat pääsevät nauttimaan paremmasta palvelusta.

 

Fiilispulssi tuo tehokkaasti esiin uusia ajatuksia ja työntekijöillä on mahdollisuus kertoa suoraan johdolle mieltä painavista asioista. Erityisen hyvin tämä toimii yrityksissä, joissa työntekijöitä toimii monissa eri paikoissa. Mahdollisuus anonyymiin kommunikointiin alentaa kynnystä tuoda esiin esimiestyössä esiintyviä haasteita.

 

Tarjoaako vuosittainen tai puolivuosittainen henkilöstökysely yrityksen johdolle riittävän näkyvyyden?

Olisiko Fiilispulssi hyvä keino kuulla henkilöstöä reaaliajassa?

Varsinkin muutostilanteissa henkilöstön jatkuva kuuleminen on välttämätöntä ja auttaa korjaamaan tilanteita välittömästi. Fiilispulssi on myös kustannustehokas tarjoten yrityksen laajuisen näkyvyyden murto-osalla kyselytutkimusten kustannuksista.

Haluamme auttaa sinua kehittämään työntekijäkokemusta.
 
Kerro meille, millaisessa organisaatiossa työskentelet, niin otamme sinuun yhteyttä ratkaisuehdotuksen kanssa.

FIILISPULSSIN HYÖDYT

Johdon näkökulma

  • Tuo näkyväksi tärkeitä kehittämiskohteita

  • Tekee johtamisen ja esimiestyön helpommaksi

Henkilöstön näkökulma

  • Kokemus siitä, että johto kuuntelee

  • Mahdollisuus vaikuttaa ja kehittää omaa työyhteisöä

Fiilis 4.1 +0.1% 0 1 4 6
Fiilispulssi
HUS työntekijäkokemus Taplause.png
Harriniva asiakaskokemus Taplause.png
HighPeak_työntekijäkokemus_Taplause.png
Hollola_työntekijäkokemus_Taplause.png
TOK työntekijäkokemus Taplause.png
Kalaneuvos työntekijäkokemus Taplause.jp
EAhlström_työntekijäkokemus_Taplause.png

Hyvällä työfiiliksellä tarkoitetaan sitä, että ihmiset ovat energisoituneita ja haluavat saada aikaan tuloksia

Hyvä työilmapiiri ei synny sattumalta vaan on seurausta suunnitelmallisesta johtamisesta, vuorovaikutuksesta sekä erilaisista korjaavista ja vahvistavista toimenpiteistä. Työfiilistä ja -ilmapiiriä voidaan siis johtaa aivan kuten muitakin henkilöstöjohtamisen osa-alueita.

 

Kaiken perustana on luottamus, jota tietoisesti rakennetaan ja vaalitaan johdon toimiessa suunnannäyttäjänä.

 

Työilmapiirin suhteen koko työyhteisöllä on yhteinen tavoite: ylläpitää hyvää fiilistä ja parantaa sitä tarvittaessa, jotta työskentely olisi mukavampaa ja tuottavampaa. 

 

Mittaamalla fiilistä ja keräämällä jatkuvasti palautetta saadaan tehokkaasti esiin ilmapiirin reaaliaikainen tilanne, vaihtelu ja siihen vaikuttavat syyt.

Vaikka annettu palaute on lahjaksi tarkoitettu, se ei välttämättä palautteen vastaanottajasta aina tunnu siltä. Joskus palaute voi kuohuttaa tunteita ja silloin onkin hyvä nukkua yön yli ennen kuin lähtee toimimaan.

 

Luottamusta rakennettaessa on erityisen tärkeää säilyttää palautteen antajan anonymiteetti ja välttää sitä, että palautteen antaminen johtaisi henkilön kannalta negatiivisiin seurauksiin. 

 

Työfiiliksen johtamiseen kannattaa osallistaa koko henkilöstö, koska jokaisen työyhteisön jäsenen oma fiilis vaikuttaa ilmapiiriin. Prosessi ei ole monimutkainen ja muutamalla käytännön vinkillä pääsee jo pitkälle:

- Julkaise reaaliaikainen fiilistieto organisaation sisällä

- Poimi vahvuudet ja kehittämiskohteet

- Aloita keskustelu ja kerää lisätietoa

- Käynnistä tarvittavat toimenpiteet yhteistyössä henkilöstön kanssa

 

Organisaation työfiiliksen johtaminen on suurelta osin viestintää, joten panosta siihen.

 

Viite: Matti Alahuhta, Johtajuus

Kuunteleva johtaminen toimii

Myönteinen organisaatiokulttuuri on yhteispeliä

Työyhteisön kulttuurin muodostavat kaikki työyhteisön jäsenet yhdessä, johdon toimiessa suunnan näyttäjänä.

Organisaatioissa, joissa vallitsee avoin ja myönteinen kulttuuri, johtaminen nähdään usein palvelutehtävänä. Palvelevan johtamisen, joka nostaa omat työntekijät selkeästi ykkösasiaksi, on tutkimuksissa huomattu lisäävän menestyksekkääseen yrityskulttuuriin liittyviä elementtejä, kuten luottamusta, luovuutta, oikeudenmukaisuutta ja työhön sitoutumista. Samoin tutkimuksissa on havaittu selvä yhteys tuottavuuteen ja kannattavuuteen.

Siksi onkin tärkeää kysyä jokaiselta työyhteisön jäseneltä, mitä he tarvitsevat onnistuakseen.

Kuunteleminen muodostaa perustan vuorovaikutukselle ja edistää myönteisen työntekijäkokemuksen syntymistä. Myös asiakkaat tulevat huomaamaan tämän parempana kokemuksena palvelutilanteissa.

Image by Mark Paton

Etätyö, hajautettu työ, muutosorganisaatiot

Luo läsnäolon tunne kaikissa tilanteissa

Ajasta ja paikasta riippumaton tietotyö yleistyy, toiset taas liikkuvat asiakkaiden luona. Monet työskentelevät paljon toimiston ulkopuolella. On heitäkin, joilla ei ole työpistettä ollenkaan. Työyhteisö voi olla hajautettu eri paikkakunnille ja jopa eri maihin.

Käynnissä on ehkä organisaatiomuutos, jonka toteuttaminen vaatii kaikkien osapuolien kuuntelemista erityisen herkällä korvalla.

Nykyajan työpaikoilla säilyy vahvana työntekijän tarve tulla kuulluksi. Samanaikaisesti esimiehen haasteeksi muodostuu riittävä läsnäolo työporukan arjessa.

Etätyössä ja hajautetuissa organisaatioissa johdon on löydettävä keinot päästä riittävän lähelle, jotta jokaisen työntekijän ääni kuuluisi kirkkaana ja syntyisi hyvää fiilistä ruokkivaa läsnäolon tunnetta. Läpinäkyvyyttä organisaation eri tasoille tarvitaan.

Kun johto ja esimiehet ovat aktiivisesti kuulolla, se viestii työyhteisöön arvostusta ja välittämistä. Fiilispulssi ei korvaa kasvokkain kohtaamista, mutta se toimii päivittäisenä johtamisen apuvälineenä erityisesti etätyössä ja hajautetuissa töissä sekä muutosorganisaatioissa. 

KÄYTTÖÖNOTTO JA HINTA

TAPLAUSE FIILISPULSSI

Perushintamme: 1€ / kk / työntekijä.

Palvelu sisältää valmiin asiakkaan organisaation mukaisen Fiilispulssin, reaaliaikaisesti päivittyvän raportoinnin ja tukipalvelun.

Käyttöönotto määritellään asiakaskohtaisesti. Käyttöönottoon sisältyy valmennus, jossa palvelun käytön lisäksi opastamme työfiilisten tehokasta johtamista.

Valmis palvelu käytössäsi kolme päivää tilauksesta

Valmennus

Tukipalvelu

Asiantuntijamme apunasi

Palvelun esittely onnistuu parhaiten verkkotapaamisessa
(esim. Google Meets, Zoom, Skype tai Teams).

 

Myös käyttöönoton ja valmennuksen voimme toteuttaa verkossa joustavasti organisaationne tarpeiden mukaan.

Tukipalvelumme toimii puhelimitse ja verkossa.

OTA YHTEYTTÄ 

Fiilispulssi palautemies Mirko Lännenpää

Soita tai lähetä sähköpostia, niin jutellaan lisää työntekijäkokemuksesta!

Mirko Lännenpää 

050 531 9586

info@taplause.com

bottom of page