top of page

TIETOSUOJA

Rekisteri- ja tietosuojaseloste Taplause Oy:n verkkosivujen käyttäjille.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

Tämä on Taplause Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. 

 

Käyttämällä verkkosivujamme hyväksyt tällä sivulla kuvatut tietosuoja- ja evästekäytännöt sekä henkilötietojen käsittelyn tämän tietosuojakäytännön mukaisesti. Sivuston käyttäjänä annat suostumuksesi evästeiden tallentamiseen sallimalla evästeet selaimen asetuksissa. Pidätämme oikeuden päivittää ja muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä.

 

1. Rekisterinpitäjä

Taplause Oy, Lastaajankatu 5, 33560 Tampere

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Mirko Lännenpää, mirko.lannenpaa@taplause.com, 050 531 95 86

 

3. Rekisterin nimi

Taplause Oy:n verkkosivusto

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
- henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen), tai
- rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksia ovat esimerkiksi:

  • Yhteydenottopyyntöjen käsittely ja niihin vastaaminen.

  • Verkkosivujen sisällön optimointi päätelaitteiden mukaan.

  • Verkkosivujen käytön seuranta, käyttökokemuksen ja toiminnallisuuden kehittäminen.

  • Markkinointikampanjoiden tehokkuuden seuraaminen.

  • Markkinointi, palvelujemme tarjoaminen ja myynnin edistäminen.

  • Viestintä ja tiedottaminen.

  • Potentiaalisten asiakkaiden tunnistaminen.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Vieraillessasi verkkosivuillamme keräämme sinusta anonyymisti verkkosivujen käyttöön ja käyttökokemukseen

liittyviä tietoja, kuten IP-osoitteesi, tietoja selaimesi ja käyttöjärjestelmäsi asetuksista ja sivujen käyttötavoista.

Käytämme keräämiämme tietoja verkkosivujemme kehittämiseen ja parantamiseen.

Keräämme verkkosivujemme kautta ainoastaan henkilötietoja, jotka vapaaehtoisesti lähetät meille.

Verkkosivujemme kautta sinulta kysytään nimeä ja sähköpostiosoitetta.

Voit halutessasi täyttää myös puhelinnumerosi ja lisätietoja yhteydenottopyyntöön liittyen.

Kysymme mahdollisesti sähköpostiosoitettasi tai muita tarkoituksenmukaisia henkilötietoja myös ladatessasi

julkaisuja verkkosivuiltamme tai ilmoittautuessasi tapahtumiin.

Mikäli olet selaimessasi sallinut evästeet, IP-osoitteesi voidaan yhdistää verkkosivuillamme syöttämiisi tietoihin

asiakasviestinnän parantamiseksi. Toisaalta joissain tapauksissa salaamme IP-osoitteen valmiiksi niin, ettei sitä voida

jäljittää käyttäjään.

 

 

6. Evästekäytäntö

Cookie- eli evästetiedosto on tietokoneelle tallennettava pieni tekstitiedosto. Käytämme verkkosivuillamme

evästetiedostoja ensisijaisesti parantaaksemme sivuston käyttökokemusta ja toiminnallisuutta sekä arvioidaksemme,

miten sivuilla olevaa sisältöä käytetään. Verkkosivuillamme käyttämämme evästeet eivät kerää henkilötietoja.

Käytämme verkkosivuillamme myös kolmansien osapuolien sivustoanalytiikka- ja markkinointijärjestelmiä, kuten

Google Analytics. Järjestelmät keräävät sivustolla kävijöistä tiettyjä tietoja evästetiedostojen avulla, jotta sivuston

käyttöä voidaan arvioida ja parantaa. Näitä tietoja ovat esimerkiksi mitä kautta käyttäjä on löytänyt sivustolle ja

miten hän toimii sivustolla. Järjestelmien tarjoajat välittävät ja säilyttävät kerätyt tiedot palvelimillaan.

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan sivustoanalytiikkatyökaluja käyttäen tai asiakkaalta verkkosivujen

erilaisia yhteydenottokanavia pitkin.

 

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Emme luovuta henkilötietojasi https://www.taplause.fi -sivuston ulkopuolelle ja käytämme tietojasi ainoastaan

tämän tietosuojakäytännön mukaisesti. Tietojen käyttöoikeus on vain palveluksessamme olevilla henkilöillä,

jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä suorittamiseksi.

Tietojasi ei luovuteta muille organisaatioille kaupallisiin tarkoituksiin.

Poikkeuksena edelliseen, tietojasi voidaan siirtää henkilötietolain puitteissa meille palveluja tuottaville yrityksille

myös EU:n ja ETA:n ulkopuolelle. Kolmansilla osapuolilla ei ole lupaa käyttää tietoja omiin tarkoituksiinsa,

ja heidän tulee olla sitoutuneita varmistamaan riittävä tietosuojan tason toteutuminen.

Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu henkilön kanssa.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan

asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta

tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien

käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain

niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen

virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä

tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi

pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n

tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä

("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet 

kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa

asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

bottom of page