ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN JA SUOSITTELUHALUKKUUDEN SELVITTÄMISEEN
Kuinka tyytyväisiä asiakkaat ovat palveluusi?

Ovatko asiakkaat halukkaita suosittelemaan tuotteitasi ja palveluitasi muille?

 

Jos haluat selvittää edellä mainittuja asioita helposti, ota käyttöön Net Promoter Score -kysely. Voit valita haluamasi suosittelukysymyksen, jonka esität asiakkaillesi. Vastausten perusteella lasketaan NPS-lukusi, joka on toimialakohtaisesti vertailukelpoinen tunnusluku. Samalla voit tietysti kerätä asiakkailtasi sanallisen palautteen kuullaksesi asiakkaan äänen paremmin.

Taplause toimii saumattomasti yhteen Net Promoter Score -mittariston kanssa ja laskee NPS-lukusi puolestasi. Reaaliaikaisen palvelumme ansiosta olet koko ajan selvillä NPS-lukusi kehityksestä.

NPS Plus tuo esiin tärkeimmät kehityskohteet

NPS Plus tarjoaa mahdollisuuden kohdistaa palautteet palvelun tärkeimpiin osa-alueisiin. Se tuo näkyvästi esiin asiakastyytyväisyyden kannalta kriittisimmät tekijät. Kuten kaikki Taplausen palvelut, myös NPS Plus on helppo palautekanava sekä palveluntarjoajan että asiakkaan näkökulmasta.

eNPS kertoo työtyytyväisyydestä

Suosittelisitko työpaikkaasi omille ystävillesi? 

 

eNPS  (employee Net Promoter Score)  mittaa työntekijöiden sitoutumista sekä halukkuutta toimia ns. työntekijälähettiläinä yrityksen puolesta ja suositella yritystä työnantajana.

Tiedetään, että henkilöstön sitoutumisella on suuri merkitys asiakaskokemuksen parantamisessa. Sitoutunut henkilöstö tarkoittaa usein myös uskollisia asiakkaita.

Positiivinen työntekijäkokemus auttaa yritystä luomaan myönteisen työnantajamielikuvan, jolloin uusien rekrytointien tekeminen helpottuu.

Johtamisen apuväline

Asiakas- ja työntekijäkokemuksen mittaaminen kannattaa tuoda osaksi johtamisprosessia samoin kuin palautteiden perusteella tehdyt kehittämistoimenpiteet tuoda näkyviksi asiakkaille ja työntekijöille.

NPS-mittausta suositellaan jatkuvana tai säännöllisesti 4 - 12 kertaa vuodessa. Autamme mielellämme löytämään toimivat ja tehokkaat mittaustavat.

NPS - NET PROMOTER SCORE

Asiakasuskollisuuden mittari

NPS on vertailtava tunnusluku

Net Promoter Score perustuu yhteen kysymykseen, joka esitetään asiakkaille:

Kuinka todennäköisesti suosittelisit tuotetta tai palvelua ystävällesi?

Kysymys ennustaa asiakkaan todennäköisyyttä sitoutua; ostaa uudelleen ja suositella muille.

Vastaukset annetaan asteikolla 0 - 10.

0 - 6 arvostelijat

7 - 8 passiiviset

9 - 10 suosittelijat

NPS luku lasketaan siten, että arvostelijoiden prosenttiosuus vähennetään suosittelijoiden prosenttiosuudesta. Lopullinen NPS-luku esitetään kokonaislukuna ja se on vertailtava ja vakioitu mittari, joka toimii osana asiakas- ja työntekijäkokemuksen johtamista.

PERUSHINTAMME

29 € / KOHDE / KK

Kysy lisätietoja tai tarjous

sales@taplause.com  |  +358 50 531 95 86

TAPLAUSE

on hyvän fiiliksen palautefirma,

joka tuo asiakkaan ja työntekijän äänen suoraan johdon kuuluviin.

sales@taplause.com

+358 50 531 95 86

Sammonkatu 47 2krs

33540 Tampere

PALVELUMME

Pikapalaute

Fiilispulssi

Ideakanava

Laatukanava

NPS-kysely

Arvoseteli

Turvatutka

  • LinkedIn - Black Circle
  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

© Taplause Oy 2019.  All rights reserved.