Työntekijäkokemuksen ja asiakaskokemuksen kehittämisen kumppani

Haluatko parantaa organisaatiosi työntekijäkokemusta ja asiakaskokemusta? Tarvitsetko apua prosessin käynnistämiseen ja kokonaisvaltaiseen läpivientiin?

Lean management -ajatteluun pohjautuva organisaation toimintamallien ketterä kehittäminen alkaa johdon ja henkilöstön osallistamisesta.

 

Työntekijää ja asiakasta jatkuvasti kuuntelemalla sekä tyytyväisyyden tunnuslukuja mittaamalla tuodaan näkyviksi piilossa vaikuttavat fiilikset ja syyt, joiden perusteella voidaan määrittää kehittäviä ja vahvistavia toimenpiteitä.  

Taplausen asiantuntemus organisaatiokulttuurin kehittämisestä ja reaaliaikaiset välineet ovat käytössäsi prosessin alusta loppuun asti kaikissa vaiheissa.

Prosessimainen asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyden 

kehittäminen toteutetaan yhteistyössä

Taplausen palvelu sisältää:

 • Nykytila-analyysin ja tavoitteiden määrittelyn

 • Kulttuurin muutosta vahvistavat valmennukset johdolle ja henkilöstölle

 • Palautekyselyt ja mittarit, palautteiden käsittelyn sekä kattavan raportoinnin

 • Toimenpide-ehdotukset tulosten perusteella

 • Johdon sparrausta toimenpiteiden toteuttamiseen

 • Prosessin vaikuttavuuden seuranta ja arviointi

Esimerkkiprojekti:

Henkilöstötyytyväisyyden parantaminen 600 hengen asiantuntijaorganisaatiossa

Yhteistyön tavoitteena oli hankkia lisätietoa vuosittaisessa henkilöstökyselyssä esiin nousseista organisaatiokulttuurin kehittämistarpeista, edistää vuorovaikutusta johdon ja eri työntekijäryhmien välillä ja parantaa henkilöstötyytyväisyyttä, joka lähtötilanteessa oli huolestuttavan alhaisella tasolla.

Tavoitteiden määrittelyn jälkeen sovittiin yhteistyömallista, jossa organisaatiokulttuuria alettiin kehittää ketterien menetelmien ja henkilöstön äänen jatkuvan kuulemisen avulla. Johto, esimiehet ja koko henkilöstö osallistuivat Taplausen valmennuksiin. Reaaliaikainen fiilismittaus ja säännölliset eNPS-kyselyt otettiin käyttöön. Lisäksi toteutettiin ajankohtaisiin teemoihin tarkemmin pureutuvia pulssikyselyitä. Taplausen asiantuntijoiden toimittamat raportit ja toimenpide-ehdotukset auttoivat organisaation johtoa ja esimiehiä toteuttamaan tarvittavia korjaavia ja vahvistavia muutoksia. Yhteistyömalliin kuului myös sparrailua valituilla tiimeillä merkittävimpien löydöksien ja kehittämiskohteiden parissa. 

Projektin kesto oli noin 12 kuukautta. Henkilöstön ääni saatiin tehokkaasti johdon apuvälineeksi ja koko henkilöstö sitoutui työyhteisön kehittämiseen. Erityisen tärkeää oli se, että johto oli sitoutunut ajantasaiseen ja läpinäkyvään viestintään ja vuorovaikutukseen. Organisaatiossa käynnistyi aito dialogi ja asiat koettiin yhteisiksi. Muutos organisaatiokulttuurissa oli merkittävä ja henkilöstön tyytyväisyys parani.    

Ketterässä yhteistyömallissa räätälöimme palvelun yksityiskohdat asiakkaan tarpeiden ja organisaation erityispiirteiden mukaan. Kustannukset ovat läpinäkyvät ja ennakoitavat, sisältäen kaikki yhdessä sovitut palvelut. Vaikuttavuutta seurataan jatkuvasti ja yhteistyötä kehitetään muuttuvan tilanteen mukana.

Jos asiakaskokemuksen tai työntekijäkokemuksen kehittäminen on ajankohtaista organisaatiossasi,

laita meille viestiä tai soita, niin jutellaan lisää!

Ota meihin yhteyttä

sales@taplause.com  |  +358 50 531 95 86

TAPLAUSE

on hyvän fiiliksen palautefirma,

joka tuo asiakkaan ja työntekijän äänen suoraan johdon kuuluviin.

sales@taplause.com

+358 50 531 95 86

Sammonkatu 47 2krs

33540 Tampere

PALVELUMME

Pikapalaute

Fiilispulssi

Ideakanava

Laatukanava

NPS-kysely

Arvoseteli

Turvatutka

 • LinkedIn - Black Circle
 • Facebook - Black Circle
 • Twitter - Black Circle
 • YouTube - Black Circle
 • Instagram - Black Circle

© Taplause Oy 2019.  All rights reserved.