FIILISPULSSI
REAALIAIKAINEN HENKILÖSTÖN FIILISMITTARI
 
Jäikö jotakin sanomatta tai kuulematta?

Henkilökunta puhuu paljon, mutta jäävätkö jutut puhumisen tasolle. Saatko kahvipöytäkeskustelut talteen? Yleinen löydös henkilöstötutkimuksissa on työntekijöiden tunne, ettei heitä kuunnella tarpeeksi. Yrityksen asiantuntijoiden tieto jää näin hyödyntämättä. Fiilispulssin avulla avaat reaaliaikaisen kanavan henkilöstön kuuntelemiseen.

 

Hyvä työilmapiiri parantaa tuottavuutta ja vähentää poissaoloja. Myös asiakkaat pääsevät nauttimaan paremmasta palvelusta.

 

Fiilispulssi tuo tehokkaasti esiin uusia ajatuksia ja työntekijöillä on mahdollisuus kertoa suoraan johdolle mieltä painavista asioista. Erityisen hyvin tämä toimii yrityksissä, joissa työntekijöitä toimii monissa eri paikoissa. Mahdollisuus anonyymiin kommunikointiin alentaa kynnystä tuoda esiin esimiestyössä esiintyviä haasteita.

 

Tarjoaako vuosittainen tai puolivuosittainen henkilöstökysely yrityksen johdolle riittävän näkyvyyden? Olisiko pikapalaute hyvä vaihtoehto kuulla henkilöstöä reaaliajassa?

Varsinkin muutostilanteissa henkilöstön jatkuva kuuleminen on välttämätöntä ja auttaa korjaamaan tilanteita välittömästi. Fiilispulssi on myös kustannustehokas tarjoten yrityksen laajuisen näkyvyyden murto-osalla kyselytutkimusten kustannuksista.

Kuunteleva johtaminen toimii

Myönteinen organisaatiokulttuuri on yhteispeliä

Työyhteisöihin liittyy aina siihen kuuluvien ihmisten yhdessä muodostama kulttuuri. Johtajat, työntekijät, esimiehet, asiantuntijat ja kaikki muutkin työyhteisön jäsenet yhdessä ovat vastuussa työilmapiiristä, johdon toimiessa suunnan näyttäjänä.

Organisaatioissa, joissa vallitsee avoin ja myönteinen kulttuuri, johtaminen nähdään usein palvelutehtävänä. Palvelevan johtamisen, joka nostaa omat työntekijät selkeästi ykkösasiaksi, on tutkimuksissa huomattu lisäävän menestyksekkääseen yrityskulttuuriin liittyviä elementtejä, kuten luottamusta, luovuutta, oikeudenmukaisuutta ja työhön sitoutumista. Samoin tutkimuksissa on havaittu selvä yhteys tuottavuuteen ja kannattavuuteen.

Siksi onkin tärkeää kysyä jokaiselta työyhteisön jäseneltä, mitä he tarvitsevat onnistuakseen.

Kuunteleminen muodostaa perustan vuorovaikutukselle ja edistää myönteisen työntekijäkokemuksen syntymistä. Myös asiakkaat tulevat huomaamaan tämän parempana kokemuksena palvelutilanteissa.

PERUSHINTAMME

1,00 € / työntekijä / kk

Kysy lisätietoja tai tarjous

sales@taplause.com  |  +358 50 531 95 86

Etätyö, hajautettu työ, muutosorganisaatio 

Työn tekemisen muodot monipuolistuvat, mutta tarve läsnäololle säilyy

Ajasta ja paikasta riippumaton tietotyö yleistyy, toiset taas liikkuvat asiakkaiden luona. Monet työskentelevät paljon toimiston ulkopuolella. On heitäkin, joilla ei ole työpistettä ollenkaan. Työyhteisö voi olla hajautettu eri paikkakunnille ja jopa eri maihin.

Käynnissä on ehkä organisaatiomuutos, jonka toteuttaminen vaatii kaikkien osapuolien kuuntelemista erityisen herkällä korvalla.

Nykyajan työpaikoilla säilyy vahvana työntekijän tarve tulla kuulluksi. Samanaikaisesti esimiehen haasteeksi muodostuu riittävä läsnäolo työporukan arjessa.

Etä- ja hajautetuissa organisaatioissa johdon on löydettävä keinot päästä riittävän lähelle, jotta jokaisen työntekijän ääni kuuluisi kirkkaana ja syntyisi hyvää fiilistä ruokkivaa läsnäolon tunnetta. Läpinäkyvyyttä organisaation eri tasoille tarvitaan.

Kun johto ja esimiehistö  ovat aktiivisesti kuulolla, se viestii työyhteisöön arvostusta ja välittämistä. Fiilispulssi ei korvaa kasvokkain kohtaamista, mutta se toimii päivittäisenä johtamisen apuvälineenä erityisesti etä- ja hajautetuissa töissä sekä muutosorganisaatioissa.

Hyvä työfiilis perustuu luottamuksen ilmapiirille

Hyvällä työfiiliksellä tarkoitetaan sitä, että ihmiset ovat energisoituneita ja haluavat saada aikaan tuloksia

Hyvä työfiilis ei synny sattumalta vaan on seurausta suunnitelmallisesta johtamisesta, vuorovaikutuksesta sekä erilaisista korjaavista ja vahvistavista toimenpiteistä. Työfiilistä voidaan siis johtaa aivan kuten muitakin henkilöstöjohtamisen osa-alueita.

 

Kaiken perustana on luottamuksen ilmapiiri, jota tietoisesti rakennetaan ja vaalitaan johdon toimiessa suunnannäyttäjänä.

 

Työilmapiirin suhteen koko työyhteisöllä on yhteinen tavoite: ylläpitää hyvää fiilistä ja parantaa sitä tarvittaessa, jotta työskentely olisi mukavampaa ja tuottavampaa. 

 

Mittaamalla fiilistä ja keräämällä jatkuvasti palautetta saadaan tehokkaasti esiin ilmapiirin reaaliaikainen tilanne, vaihtelu ja siihen vaikuttavat syyt.

Vaikka annettu palaute on lahjaksi tarkoitettu, se ei välttämättä palautteen vastaanottajasta aina tunnu siltä. Joskus palaute voi kuohuttaa tunteita ja silloin onkin hyvä nukkua yön yli ennen kuin lähtee toimimaan.

 

Luottamusta rakennettaessa on erityisen tärkeää säilyttää palautteen antajan anonymiteetti ja välttää sitä, että palautteen antaminen johtaisi henkilön kannalta negatiivisiin seurauksiin. 

 

Työfiiliksen johtamiseen kannattaa osallistaa koko henkilöstö, koska jokaisen työyhteisön jäsenen oma fiilis vaikuttaa ilmapiiriin. Prosessi ei ole monimutkainen ja muutamalla käytännön vinkillä pääsee jo pitkälle:

- Julkaise reaaliaikainen fiilismittari organisaation sisällä

- Poimi vahvuudet ja kehittämiskohteet

- Aloita keskustelu ja kerää lisätietoa

- Käynnistä tarvittavat toimenpiteet yhteistyössä henkilöstön kanssa

 

Organisaation työfiiliksen johtaminen on suurelta osin viestintää, joten panosta siihen.

 

Viite: Matti Alahuhta, Johtajuus

TAPLAUSE

on hyvän fiiliksen palautefirma,

joka tuo asiakkaan ja työntekijän äänen suoraan johdon kuuluviin.

sales@taplause.com

+358 50 531 95 86

Sammonkatu 47 2krs

33540 Tampere

PALVELUMME

Pikapalaute

Fiilispulssi

Ideakanava

Laatukanava

NPS-kysely

Arvoseteli

Turvatutka

  • LinkedIn - Black Circle
  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

© Taplause Oy 2019.  All rights reserved.